Testoni fuqinë e trurit!

Testoni njohuritë tuaja për çështjet e cilësisë së ajrit të brendshëm, duke iu përgjigjur 15 pyetjeve në vijim. Nëse përgjigjia juaj është e gabuar, lexoni shpjegimin për të kuptuar përse. Mundohuni ta mbani mend përgjigjen e saktë herën e ardhshme që do të bëni testin.

Mbani parasysh se kur filloni ta zhvilloni kuicin, do tju shfaqet një grup i ri pyetjesh. Nëse të tjerë në klasë po luajnë të njëjtin kuiz, ata do të kenë pyetje të ndryshme.