Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Planet mësimore për të nëntë tematikat, si dhe fletët e punës me të dhëna e fakte, mund të shkarkohen në këtë seksion.

Bioaerosolet

Nxitja për të mbajtur një higjenë të mirë dhe ndikimi i lagështisë

(Dokument PDF | 1 MB)

Kimikatet

Të mësojmë të lexojmë etiketat

(Dokument PDF | 2 MB)

Sjellja jonë

Kimikate të rrezikshme të çliruara prej pirjes së duhanit

(Dokument PDF | 861 KB)

Industria e gjelbër

Industria e gjelbërt dhe cilësia e ajrit të mjediseve të jashtme

(Dokument PDF | 521 KB)

Transport inteligjent

Zgjidh mënyra të zgjuara dhe të pastra, për të lëvizur

(Dokument PDF | 789 KB)

Polenet

Polenet dhe ndryshimet klimatike

(Dokument PDF | 568 KB)

Akustika e mirë

Ndriçimi dhe zhurma në klasë

(Dokument PDF | 525 KB)

Ajrimi

Ajrimi i klasës

(Dokument PDF | 689 KB)

Temperatura

Eksplorimi i mjedisit të klasës

(Dokument PDF | 655 KB)