Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Transporti inteligjent dhe ndotja

Qeniet njerëzore kanë nevojë për ajër me cilësi të mirë për të pasur mirëqënie dhe për të qenë të shëndetshëm, por me rritjen e zonave urbane në të gjithë botën, është rritur edhe niveli i ndotjes së ajrit. Shkarkimet e gazeve prej transportit rrugor kontribojnë në mënyrë të veçantë në ndotjen e ajrit.   

Planet mësimore

Zgjidh mënyra të zgjuara dhe të pastra, për të lëvizur

Aktivitete të sugjeruara në klasë dhe çështje për diskutim

(Dokument PFD | 789 KB)

Të dhëna e fakte

Roli i atmosferës?

Informacion bazë

(Dokument PDF | 670 KB)

Çfarë është efekti serrë?

Informacion bazë

(Dokument PDF | 960 KB)

Çfarë del jashtë një makine?

Informacion bazë

(Dokument PDF | 789 KB)