Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Temperatura dhe Lagështia

Temperatura është nga faktorët kryesorë që ndikon në mirëqenien brenda ndërtesës së shkollës. Lagështia e ajrit është sasia e avujve të ujit që mban ajri në një temperaturë të caktuar. Ajo ka një ndikim të madh mbi shëndetin e njeriut.

Planet mësimore

Eksplorimi i mjedisit të klasës

Aktivitete të sugjeruara në klasë dhe çështje për diskutim

(Dokument PFD | 655 KB)