Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Të shohim dhe të dëgjojmë

Qëllimi është të optimizojmë ndriçimin në klasë duke përdorur sa më pak energji dhe duke krijuar kushte të përshtatshme pune. Kombinimi i dritës natyrore dhe ndriçimit artificial siguron një mjedis të përshtatshëm për të mësuar. Akustika dhe niveli zhurmës në klasë ndikojnë në rezultatin e procesit të të mësuarit në shkollë. 

Planet mësimore

Ndriçimi dhe zhurma në klasë

Aktivitete të sugjeruara në klasë dhe çështje për diskutim

(Dokument PFD | 525 KB)

Të dhëna e fakte

Fikni dritat!

Informacion bazë

(Dokument PFD | 440 KB)

Si të kursejmë energji gjatë ndriçimit

Informacion bazë

(Dokument PFD | 954 KB)