Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Polenet, ndryshimet klimatike dhe cilësia e ajrit

Ndryshimet klimatike ndikojnë mbi kohëzgjatjen e stinëve dhe kontribuojnë në fenomenet ekstreme të motit. Këto ndryshime bëjnë që bimët të lëshojnë polenin e tyre më shpejt, për periudha më të gjata kohe dhe të prodhojnë sasi më të mëdha të tij.

Planet mësimore

Polenet dhe ndryshimet klimatike

Aktivitete të sugjeruara në klasë dhe çështje për diskutim

(Dokument PFD | 568KB)