Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Ndikimi ynë mbi ajrin e brendshëm

Sjellja dhe veprimet tona mund të ndikojnë në disa mënyra mbi cilësinë e ajrit të brendshëm në shkollë.

 

 

Planet mësimore

Kimikate të rrezikshme të çliruara prej pirjes së duhanit

Aktivitete të sugjeruara në klasë dhe çështje për diskutim

(Dokument PDF | 861 KB)

Të dhëna e fakte

Ajri i shëndetshëm

Informacion bazë

(Dokument PDF | 775 KB)