Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Mjedisi i jashtëm në shkollë

Burimet e ndotjes së ajrit të mjediseve të jashtme janë të ndryshme: natyrore apo të lidhura me veprimtarinë e njeriut. Ndotësit e ajrit kanë një sërë ndikimesh negative mbi shëndetin si infleksionet e aparatit të frymëmarrjes, sëmundjet e zemrës, qarkullimit të gjakut dhe kanceri i mushkërive. Zvogëlimi i ndotjes së ajrit do të ulë edhe shkallën e sëmundshmërisë në botë.