Të gjitha tematikat

Të gjitha tematikat

Testoni fuqinë e trurit!

Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Plane mësimore dhe fletë pune

Si të përdoret

Përdorimi i paketësSa e mirë është kujtesa juaj?

Këndi i lojës

Sa e mirë është kujtesa juaj?

Testoni fuqinë e trurit!

Këndi i lojës

Testoni fuqinë e trurit!

Mjedisi brenda shkollës

Ajri me cilësi të mirë i mjediseve të brendshme në shkollë mundëson një mjedis të shëndetshëm për nxënësit, mësuesit dhe personelin e shkollës. Sot ne dimë shumë rreth disa prej ndotësve të rrezikshëm që ndodhen në mjediset e brendshme si asbesti, radoni, tymi i duhanit, por dhe rreth ndotjes prej burimeve të mjedisit të jashtëm. Komuniteti shkencor po i kushton një vëmendje të madhe ndikimit të ndotësve të tjerë mbi shëndetin. Ndotësit biologjikë dhe kimikë mund të çlirohen drejtpërdrejt në ajër nga burimet e brendshme, të cilat janë pjesë e mjedisit të brendshëm në shkollë, duke përfshirë edhe njerëzit brenda ndërtesës. Disa mënyra të sjelljes të tilla si pirja e duhanit, ngarkesa me njerëz e mjediseve apo përdorimi i aromave që shkaktojnë alergji, mund të jenë burime të ndotjes kimike. Cilësia e ajrit të brendshëm bëhet shqetësuese për fëmijët, të cilët me veçoritë fiziologjike dhe sjelljen e tyre, janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj ndotësve të mjedisit dhe ndikimeve të ndryshimeve klimatike.