Planet mësimore dhe të dhëna e fakte

Planet mësimore për të nëntë tematikat, si dhe fletët e punës me të dhëna e fakte, mund të shkarkohen në këtë seksion.

Bioaerosolet

Ndotësit biologjikë dhe burimet e brendshme

(Dokument PDF | 1 MB)

Kimikatet

Ndotësit kimikë dhe burimet e brendshme

(Dokument PDF | 1 MB)

Sjellja jonë

Ajri i shëndetshëm

(Dokument PDF | 775 KB)

Transport inteligjent

Roli i atmosferës?

(Dokument PDF | 670 KB)

Transport inteligjent

Çfarë është efekti serrë?

(Dokument PDF | 960 KB)

Transport inteligjent

Çfarë del jashtë një makine?

(Dokument PDF | 789 KB)

Të shohim dhe të dëgjojmë

Fikni dritat!

(Dokument PDF | 440 KB)

Të shohim dhe të dëgjojmë

Si të kursejmë energji gjatë ndriçimit

(Dokument PDF | 954 KB)